Склонение имен существительных в польском языке

Склонение существительных мужского рода

Liczba pojedyncza
(единственное число)
Liczba mnoga
(множественное число)
PRZYPADEK
(падеж)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Mianownik  —o, -a, -o  dom,
kolega
 -owie, -i, -y, -e  domy,
koledzy
Dopełniacz  -a, -u, -y, -i  domu,
kolegi
 -ów, -i, -y, —o  domów,
kolegów
Celownik  -owi, -u, -e, -y, -i  domowi,
koledze
 -om  domom,
kolegom
Biernik  —o, -a, -ę  dom,
kolegę
 -ów, -i, -e, -y, —o  domy,
kolegów
Narzędnik  -em, -ą  domem,
kolegą
 -ami  domami,
kolegami
Miejscownik  -u, -e, -y, -i  domu,
koledze
 -ach  domach,
kolegach
Wołacz  -u, -e, -o  domu,
kolego
 -owie, -i, -y, -e  domy,
koledzy

Склонение существительных женского рода

Liczba pojedyncza
(единственное число)
Liczba mnoga
(множественное число)
PRZYPADEK
(падеж)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Mianownik  -a,-o, -i  rzeka, krew  -y, -i, -e  rzeki, krwie
Dopełniacz  -y, -i  rzeki, krwi  —o, -i, -y  rzek, krwi
Celownik  -e, -i, -y  rzece, krwi  -om  rzekom, krwiom
Biernik  ę, —o  rzekę, krew  -y, -i, -e  rzeki, krwie
Narzędnik  -ą  rzeką, krwią  -ami  rzekami, krwiami
Miejscownik  -e, -i, -y,  rzece, krwi  -ach  rzekach, krwiach
Wołacz  -o, u, -i, -y  rzeko, krwi  -y, -i, -e  rzeki, krwie

Склонение существительных среднего рода

Liczba pojedyncza
(единственное число)
Liczba mnoga
(множественное число)
PRZYPADEK
(падеж)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Mianownik  -o, -e, -ę, -um  muzeum, drzewo  -a  muzea, drzewa
Dopełniacz  -a, -um  muzeum, drzewa  —o, -i, -y, -ów  muzeów, drzew
Celownik  -u, -um  muzeum, drzewu  -om  muzeom, drzewom
Biernik  -o, -e, -ę, -um  muzeum, drzewo  -a  muzea, drzewa
Narzędnik  -em, -um  muzeum, drzewem  -ami  muzeami, drzewami
Miejscownik  -e, -u, -um  muzeum, drzewie  -ach  muzeah, drzewach
Wołacz  -o, -e, -ę, -um  muzeum, drzewo  -a  muzea, drzewa
Пролистать наверх