Склонение имен существительных в польском языке

Поделиться в соц сетях

Share on facebook
Share on vk
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

Склонение существительных мужского рода

Liczba pojedyncza
(единственное число)
Liczba mnoga
(множественное число)
PRZYPADEK
(падеж)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Mianownik  —o, -a, -o  dom,
kolega
 -owie, -i, -y, -e  domy,
koledzy
Dopełniacz  -a, -u, -y, -i  domu,
kolegi
 -ów, -i, -y, —o  domów,
kolegów
Celownik  -owi, -u, -e, -y, -i  domowi,
koledze
 -om  domom,
kolegom
Biernik  —o, -a, -ę  dom,
kolegę
 -ów, -i, -e, -y, —o  domy,
kolegów
Narzędnik  -em, -ą  domem,
kolegą
 -ami  domami,
kolegami
Miejscownik  -u, -e, -y, -i  domu,
koledze
 -ach  domach,
kolegach
Wołacz  -u, -e, -o  domu,
kolego
 -owie, -i, -y, -e  domy,
koledzy

Склонение существительных женского рода

Liczba pojedyncza
(единственное число)
Liczba mnoga
(множественное число)
PRZYPADEK
(падеж)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Mianownik  -a,-o, -i  rzeka, krew  -y, -i, -e  rzeki, krwie
Dopełniacz  -y, -i  rzeki, krwi  —o, -i, -y  rzek, krwi
Celownik  -e, -i, -y  rzece, krwi  -om  rzekom, krwiom
Biernik  ę, —o  rzekę, krew  -y, -i, -e  rzeki, krwie
Narzędnik  -ą  rzeką, krwią  -ami  rzekami, krwiami
Miejscownik  -e, -i, -y,  rzece, krwi  -ach  rzekach, krwiach
Wołacz  -o, u, -i, -y  rzeko, krwi  -y, -i, -e  rzeki, krwie

Склонение существительных среднего рода

Liczba pojedyncza
(единственное число)
Liczba mnoga
(множественное число)
PRZYPADEK
(падеж)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Końcówki
(окончания)
Przykłady
(примеры)
Mianownik  -o, -e, -ę, -um  muzeum, drzewo  -a  muzea, drzewa
Dopełniacz  -a, -um  muzeum, drzewa  —o, -i, -y, -ów  muzeów, drzew
Celownik  -u, -um  muzeum, drzewu  -om  muzeom, drzewom
Biernik  -o, -e, -ę, -um  muzeum, drzewo  -a  muzea, drzewa
Narzędnik  -em, -um  muzeum, drzewem  -ami  muzeami, drzewami
Miejscownik  -e, -u, -um  muzeum, drzewie  -ach  muzeah, drzewach
Wołacz  -o, -e, -ę, -um  muzeum, drzewo  -a  muzea, drzewa

Вам может быть интересно